Är äldre historisk forskning viktigt för ämnet ekonomisk historia? Ett rundabordssamtal

Svenska ekonomisk-historiska mötet i Uppsala, March 5th to 7th, 2009: Panelist in section 26 “Är äldre historisk forskning viktigt för ämnet ekonomisk historia? Ett rundabordssamtal”