Harald Nilsson hedersdoktor i Uppsala

[tillsammans med Mikael Alm och Martin Johansson] Harald Nilsson hedersdoktor i Uppsala, i: Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad (2010) 1, s. 33.

Harald Nilsson hedersdoktor i historia vid Uppsala universitet

[tillsammans med Mikael Alm och Martin Johansson] Harald Nilsson hedersdoktor i historia vid Uppsala universitet, i: Svensk Numismatisk Tidskrift (2010) 1, s. 17. Text Historisk-filosofiska fakulteten vid Uppsala universitet har utsett Harald Nilsson till hedersdoktor i historia. Nilsson är universitetets f.d. mynt- och medaljvårdare och har genom sitt stora engagemang ordnat och tillgängliggjort universitetets omfattande… Fortsätt läsa Harald Nilsson hedersdoktor i historia vid Uppsala universitet