(Deutsch) Ylva Haidenthaller – nyantagen doktorand vid Lunds universitet

Tyvärr är denna artikel enbart tillgänglig på Tyska. Hendrik Mäkeler: Ylva Haidenthaller – nyantagen doktorand vid Lunds universitet, in: Svensk Numismatisk Tidskrift (2017) 6, S. 142.