Att bygga en digital numismatisk forskningsinfrastruktur för Sverige

Hendrik Mäkeler: Att bygga en digital numismatisk forskningsinfrastruktur för Sverige, i: Nordisk Numismatisk Unions medlemsblad (2017) 2, s 37-44. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-319589   Artikeln ingår i ett temanummer av Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad som handlar om Uppsala universitets myntkabinetts digitaliseringsarbete inom ramen för den nationella kulturarvsportalen www.alvin-portal.org. Ytterligare två artiklar har skrivits av Ragnar Hedlund och Ylva Haidenthaller: Ragnar… Fortsätt läsa Att bygga en digital numismatisk forskningsinfrastruktur för Sverige

(Deutsch) Alan, Alvin och algoritmer. Digitala humaniora vid Uppsala universitets myntkabinett

Tyvärr är denna artikel enbart tillgänglig på Tyska. Hendrik Mäkeler: Alan, Alvin och algoritmer. Digitala humaniora vid Uppsala universitets myntkabinett, in: Svensk Numismatisk Tidskrift (2017) 2, S. 32-35. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-316600

(Deutsch) Digital humaniora och museerna

Tyvärr är denna artikel enbart tillgänglig på Tyska. Forum för Digital Humaniora, Uppsala, 4. April 2016, 14-16 Uhr (Carolina Rediviva): ”Digital humaniora och museerna”

(Deutsch) Hilfswissenschaftliche Kenntnisse für ignoti. Eine schwedische Perspektive

Tyvärr är denna artikel enbart tillgänglig på Tyska. Hendrik Mäkeler: Hilfswissenschaftliche Kenntnisse für ignoti. Eine schwedische Perspektive, in: H-Soz-Kult, 30.01.2016 (www.hsozkult.de/debate/id/diskussionen-2970).