Att bygga en digital numismatisk forskningsinfrastruktur för Sverige

Hendrik Mäkeler: Att bygga en digital numismatisk forskningsinfrastruktur för Sverige, i: Nordisk Numismatisk Unions medlemsblad (2017) 2, s 37-44.

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-319589

 

Artikeln ingår i ett temanummer av Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad som handlar om Uppsala universitets myntkabinetts digitaliseringsarbete inom ramen för den nationella kulturarvsportalen www.alvin-portal.org. Ytterligare två artiklar har skrivits av Ragnar Hedlund och Ylva Haidenthaller:

Ragnar Hedlund: Det nya konstkabinettet. Myntsamlingar online och den digitala humanioran, in: Nordisk Numismatisk Unions medlemsblad (2017) 2, S. 45-51 (http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-319592)

Ylva Haidenthaller: Alvin – För Sverige i tiden? Ett referensverk för nästa generation, in: Nordisk Numismatisk Unions medlemsblad (2017) 2, S. 53-58 (http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-319593)