Att bygga en digital numismatisk forskningsinfrastruktur för Sverige

Hendrik Mäkeler: Att bygga en digital numismatisk forskningsinfrastruktur för Sverige, dans: Nordisk Numismatisk Unions medlemsblad (2017) 2, p. 37-44.

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-319589