(Deutsch) Digital humaniora och museerna

Tyvärr är denna artikel enbart tillgänglig på Tyska. Forum för Digital Humaniora, Uppsala, 4. April 2016, 14-16 Uhr (Carolina Rediviva): ”Digital humaniora och museerna”

(Deutsch) Valuta för pengarna. Samlingarna i Uppsala universitets myntkabinett

Tyvärr är denna artikel enbart tillgänglig på Tyska. Uppsala Senioruniversitet, Vorlesungsreihe ”Universitetsmuseerna – när, var och varför skapades de?” 16. Februar 2016, 13-15 Uhr (Museum Gustavianum): ”Valuta för pengarna. Samlingarna i Uppsala universitets myntkabinett”