What can a globalized monetary system learn from the coinages of the Viking Age?

Symposium “Mynt, makt och människor – vikingatidens silverpenningar“, Royal Coin Cabinet, Stockholm, March 27th, 2010: “Vad kan ett globaliserat penningsystem lära av vikingatidens myntväsende?“