”Hvad är pengar” – Carl Jonas Love Almqvist och andra författare om mynt och pengar

Swedish Numismatic Society, Banérgatan 17, Stockholm, November 30, 2011, 6p.m.: “‘Hvad är pengar’ – Carl Jonas Love Almqvist och andra författare om mynt och pengar”