”Hvad är pengar” – Carl Jonas Love Almqvist och andra författare om mynt och pengar

Société Suédoise de Numismatique, Banérgatan 17, Stockholm, 30 novembre 2011, 18 heures: « ‘Hvad är pengar’ – Carl Jonas Love Almqvist och andra författare om mynt och pengar »