(Deutsch) Uppsala universitets myntkabinetts samling innehåller totalt närmare 40 000 mynt och medaljer från hela världen

Sorry, this entry is only available in German.

Uppsala universitets myntkabinetts samling innehåller totalt närmare 40 000 mynt och medaljer från hela världen. Myntet på bilden är myntkabinettets äldsta mynt, in: Uppsala universitets årsredovisning 2016, Uppsala 2017, S. 56.

Det äldsta myntet i Uppsala universitets myntkabinetts samlingar, Uppsala universitets årsredovisning 2016