Att bygga en digital numismatisk forskningsinfrastruktur för Sverige

Hendrik Mäkeler: Att bygga en digital numismatisk forskningsinfrastruktur för Sverige, in: Nordisk Numismatisk Unions medlemsblad (2017) 2, pp. 37-44. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-319589

(Deutsch) Alan, Alvin och algoritmer. Digitala humaniora vid Uppsala universitets myntkabinett

Sorry, this entry is only available in German. Hendrik Mäkeler: Alan, Alvin och algoritmer. Digitala humaniora vid Uppsala universitets myntkabinett, in: Svensk Numismatisk Tidskrift (2017) 2, S. 32-35. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-316600

(Deutsch) Digitalisering vid Uppsala universitets myntkabinett. Katalogisering av numismatiska objekt i Alvin – portal för kulturarvssamlingar

Sorry, this entry is only available in German. Hendrik Mäkeler: Digitalisering vid Uppsala universitets myntkabinett. Katalogisering av numismatiska objekt i Alvin – portal för kulturarvssamlingar (Uppsala University Coin Cabinet Working Papers 21), Uppsala 2016. 33 S. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-302899

(Deutsch) Münzen und Medaillen im nationalen schwedischen Kulturerbe-Portal

Sorry, this entry is only available in German. Hendrik Mäkeler: Münzen und Medaillen im nationalen schwedischen Kulturerbe-Portal, in: Geldgeschichtliche Nachrichten 51 (2016) 287, S. 287-288. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-301879

(Deutsch) Digital humaniora och museerna

Sorry, this entry is only available in German. Forum för Digital Humaniora, Uppsala, 4. April 2016, 14-16 Uhr (Carolina Rediviva): “Digital humaniora och museerna”

The Big Picture

Eberhard Karls Universität Tübingen, Institute of Classical Archaeology and Uppsala University Coin Cabinet, International Workshop “Digitizing Matariki University Museum Coin Collections”, Tübingen, 22-23 October 2015: “The Big Picture. Cataloguing coins alongside archival and other data” [joint presentation with Ragnar Hedlund]