Tagg: Svensk Numismatisk Tidskrift

Pressbevakning

Åke Lindquist: Annorlunda användning av ett mynt, i: Svensk Numismatisk Tidskrift (2010) 8, bilder s. 185.

Digitala bilder

Skattfyndsmotivet i de fornnordiska sagorna, i: Svensk Numismatisk Tidskrift (2004) 2, s. 28-30.

Mindre artiklar

Livijn om Vitterhetsakademien, i: Svensk Numismatisk Tidskrift (1999) 2, s. 43.

Mindre artiklar