Mittelalterliche Schätze aus dem Besitz von Juden

Återförening av 5. Medieval History Seminar, Berlin, Humboldt universitet, 13. till 15. juni 2008: “Mittelalterliche Schätze aus dem Besitz von Juden”