Studia Numismatica Upsaliensia

Från och med volym 4 (2009) utgivare av serien ”Studia Numismatica Upsaliensia” [tillsammans med Harald Nilsson]

Länk: http://www.myntkabinettet.uu.se/snu/