Kulturen finns på Facebook

3 januari 2011, Upsala Nya Tidning, s. B4, Klara Klintbo Skilje: Kulturen finns på Facebook