Vikingatåget till Melle år 848 och fyndet från Kättilstorp i Västergötland

Numismatiska forskningsgruppen, Stockholms universitet, Forskarseminarium, 17. februari 2010: ”Vikingatåget till Melle år 848 och fyndet från Kättilstorp i Västergötland” Under seminariet kommer fyndet från Kättilstorp att behandlas som ett exempel på vilken information man kan få fram om man utvärderar äldre vetenskapliga brevväxlingar och fyndprotokoll samt hur fyndet kan tolkas idag.