Uppsala universitets myntkabinett

Hendrik Mäkeler: Uppsala universitets myntkabinett, i: Pernilla Björk, Mattias Bolkéus Blom och Per Ström (red.): Det goda universitetet. Rektorsperioden 2006-2011. Festskrift till Anders Hallberg (Acta Universitatis Upsaliensis. Skrifter rörande Uppsala universitet, C: Organisation och Historia, 93), Uppsala 2011, s. 391-395.