Uppsala Universitets Myntkabinett

Hendrik Mäkeler: Uppsala Universitets Myntkabinett, i: Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad (2008) 4, s. 171.