Kulturen finns på Facebook

3. Januar 2011, Upsala Nya Tidning, S. B4, Klara Klintbo Skilje: Kulturen finns på Facebook