Mynt från slutet av 1860-talet när så kallade Caroliner myntades i Sverige

Mynt från 1860-talet när så kallade Caroliner myntades i Sverige, Uppsala universitets årsredovisning 2014

Mynt från slutet av 1860-talet när så kallade Caroliner myntades i Sverige. Dessa mynt skulle vara internationellt gångbara då de motsvarade 10 franska franc och de var en del av tanken på en europeisk valutaunion under 1800-talet. Carolinen användes fram till 1872 då den ersattes av kronan, in: Uppsala universitets årsredovisning 2014, Uppsala 2015, S. 56.