Uppsala universitets myntkabinetts samling innehåller totalt närmare 40 000 mynt och medaljer från hela världen

Uppsala universitets myntkabinetts samling innehåller totalt närmare 40 000 mynt och medaljer från hela världen. Myntet på bilden är myntkabinettets äldsta mynt, in: Uppsala universitets årsredovisning 2016, Uppsala 2017, S. 56.

Hösten 2015 började Sveriges Riksbank ge ut en ny sedelserie

Hösten 2015 började Sveriges Riksbank ge ut en ny sedelserie, in: Uppsala universitets årsredovisning 2015, Uppsala 2016, S. 52.

Mynt från slutet av 1860-talet när så kallade Caroliner myntades i Sverige

Mynt från slutet av 1860-talet när så kallade Caroliner myntades i Sverige. Dessa mynt skulle vara internationellt gångbara då de motsvarade 10 franska franc och de var en del av tanken på en europeisk valutaunion under 1800-talet. Carolinen användes fram till 1872 då den ersattes av kronan, in: Uppsala universitets årsredovisning 2014, Uppsala 2015, S.… Mynt från slutet av 1860-talet när så kallade Caroliner myntades i Sverige weiterlesen

Gotlands tidigaste mynt präglades ca 1140-1220

Gotlands tidigaste mynt präglades ca 1140-1220, in: Uppsala universitets årsredovisning 2013, Uppsala 2014, S. 52.

Innan Sveriges första mynt präglades

Hendrik Mäkeler: Innan Sveriges första mynt präglades, in: Uppsala universitets årsredovisning 2012, Uppsala 2013, S. 48.

Sveriges första mynt

Hendrik Mäkeler: Sveriges första mynt, in: Uppsala universitets årsredovisning 2011, Uppsala 2012, S. 54.