Harald Nilsson hedersdoktor i Uppsala

[gemeinsam mit Mikael Alm und Martin Johansson] Harald Nilsson hedersdoktor i Uppsala, in: Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad (2010) 1, S. 33.

Harald Nilsson hedersdoktor i historia vid Uppsala universitet

[gemeinsam mit Mikael Alm und Martin Johansson] Harald Nilsson hedersdoktor i historia vid Uppsala universitet, in: Svensk Numismatisk Tidskrift (2010) 1, S. 17. Text Historisk-filosofiska fakulteten vid Uppsala universitet har utsett Harald Nilsson till hedersdoktor i historia. Nilsson är universitetets f.d. mynt- och medaljvårdare och har genom sitt stora engagemang ordnat och tillgängliggjort universitetets omfattande… Harald Nilsson hedersdoktor i historia vid Uppsala universitet weiterlesen

Harald Nilsson erhält die Ehrendoktorwürde der Historisch-Philosophischen Fakultät der Universität Uppsala

[gemeinsam mit Mikael Alm] Harald Nilsson erhält die Ehrendoktorwürde der Historisch-Philosophischen Fakultät der Universität Uppsala, in: International Numismatic Newsletter 45 (2009), S. 14.

Harald Nilsson

[gemeinsam mit Mikael Alm] Harald Nilsson, in: Numismatisches Nachrichtenblatt 58 (2009) 12, S. 503.