Uppsala universitets myntkabinett

Hendrik Mäkeler: Uppsala universitets myntkabinett, in: Pernilla Björk, Mattias Bolkéus Blom und Per Ström (Red.): Det goda universitetet. Rektorsperioden 2006-2011. Festskrift till Anders Hallberg (Acta Universitatis Upsaliensis. Skrifter rörande Uppsala universitet, C: Organisation och Historia, 93), Uppsala 2011, S. 391-395.