Hösten 2015 började Sveriges Riksbank ge ut en ny sedelserie

Hösten 2015 började Sveriges Riksbank ge ut en ny sedelserie, in: Uppsala universitets årsredovisning 2015, Uppsala 2016, S. 52.

Hösten 2015 började Sveriges Riksbank ge ut en ny sedelserie, Uppsala universitets årsredovisning 2015