Svenska fornskriftsällskapet

Svenska fornskriftsällskapet, ständig medlem sedan 2010.