Svenska fornskriftsällskapet

Svenska fornskriftsällskapet, membre à vie depuis 2010.