Med känsla för mynt

Annette Wallqvist: Med känsla för mynt, in: Universen. En tidning för Uppsala universitets medarbetare 42 (2011) 4, S. 20.