Innan Sveriges första mynt präglades

Hendrik Mäkeler: Innan Sveriges första mynt präglades, in: Uppsala universitets årsredovisning 2012, Uppsala 2013, S. 48.

Innan Sveriges första mynt präglades, Uppsala universitets årsredovisning 2012