Vad kan ett globaliserat penningsystem lära av vikingatidens myntväsende?

Symposium „Mynt, makt och människor – vikingatidens silverpenningar“, Kungliga myntkabinettet, Stockholm, 27 märz 2010: „Vad kan ett globaliserat penningsystem lära av vikingatidens myntväsende?“