Vad kan ett globaliserat penningsystem lära av vikingatidens myntväsende?