Was kann ein globalisiertes Währungssystem vom Münzwesen der Wikingerzeit lernen?

Symposium „Mynt, makt och människor – vikingatidens silverpenningar“, Königliches Münzkabinett, Stockholm, 27. März 2010: „Vad kan ett globaliserat penningsystem lära av vikingatidens myntväsende?“