Är äldre historisk forskning viktigt för ämnet ekonomisk historia? Ett rundabordssamtal

Svenska ekonomisk-historiska mötet i Uppsala, Universität Uppsala, 5. bis 7. März 2009: Diskutant in Sektion 26 „Är äldre historisk forskning viktigt för ämnet ekonomisk historia? Ett rundabordssamtal“