(Deutsch) Accession Policy for Uppsala University Coin Cabinet

Tyvärr är denna artikel enbart tillgänglig på Tyska. Hendrik Mäkeler: Accession Policy for Uppsala University Coin Cabinet (Uppsala University Coin Cabinet Working Papers 17), Uppsala 2016. 9 S. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-307586

The Big Picture

Eberhard Karls Universität Tübingen, Institutionen för klassisk arkeologi och Uppsala universitets myntkabinett, International Workshop ”Digitizing Matariki University Museum Coin Collections”, Tübingen, 22. bis 23. Oktober 2015: ”The Big Picture. Cataloguing coins alongside archival and other data” [föredrag gemensamt med Ragnar Hedlund]

(Deutsch) Om utställningen i Uppsala universitets myntkabinett

Tyvärr är denna artikel enbart tillgänglig på Tyska. Hendrik Mäkeler und Harald Nilsson: Om utställningen i Uppsala universitets myntkabinett (Uppsala University Coin Cabinet Working Papers 14), Uppsala 2015. 63 S. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-252019

Uppsala universitets myntkabinett nu och i framtiden

Hendrik Mäkeler: Uppsala universitets myntkabinett nu och i framtiden, i: Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad (2015) 1, s. 13-18.

Pengar. En historisk odyssé på Uppsala universitets myntkabinett

Lillemor Berg: Pengar. En historisk odyssé på Uppsala universitets myntkabinett, i: Biz&Art. Magasinet om entreprenörskap med kulturen som drivkraft 25 (2014), s. 24-30.

Hästmotiv i Uppsala universitets myntkabinett

Ylva Haidenthaller och Hendrik Mäkeler: Hästmotiv i Uppsala universitets myntkabinett, i: Marianne Andersson und Johan Sjöberg (utg): Till häst. Ridundervisningen vid Uppsala universitet 350 år (Acta Universitatis Upsaliensis. Skrifter rörande Uppsala universitet, C: Organisation och Historia, 98), Uppsala 2013, s. 145-152.

Uppsalas minsta museum en stor skattgömma

Tina Lövrander: Uppsalas minsta museum en stor skattgömma, i: Upsala Nya Tidning, 19 augusti 2012, S. B1-B3.

Myntkabinett ska locka publik

7 augusti 2012, Sveriges Radio P4 Uppland, Sanna Richter: Myntkabinett ska locka publik. Långversion med titel ”Världens äldsta sedlar finns i Uppsala”.

Wozu eigentlich ein Universitätsmünzkabinett?

Hendrik Mäkeler: Wozu eigentlich ein Universitätsmünzkabinett?, i: Karin Gille-Linne, Susanne Ude-Koeller och Gabriele G. Weis (utg.): Dinge des Wissens. Die Sammlungen, Museen und Gärten der Universität Göttingen, Göttingen 2012, s. 97-105.

Uppsala universitets myntkabinett

Hendrik Mäkeler: Uppsala universitets myntkabinett, i: Pernilla Björk, Mattias Bolkéus Blom och Per Ström (red.): Det goda universitetet. Rektorsperioden 2006-2011. Festskrift till Anders Hallberg (Acta Universitatis Upsaliensis. Skrifter rörande Uppsala universitet, C: Organisation och Historia, 93), Uppsala 2011, s. 391-395.