Uppsala universitets myntkabinett nu och i framtiden

Hendrik Mäkeler: Uppsala universitets myntkabinett nu och i framtiden, dans: Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad (2015) 1, p. 13-18.