Rikedom i detta livet eller efter döden. Om skattfyndsmotivet i de fornnordiska sagorna

Numismatiska Klubben i Uppsala, Uppsala, The Svedberg Laboratorium, 4. September 2003: „Rikedom i detta livet eller efter döden. Om skattfyndsmotivet i de fornnordiska sagorna“