”Hvad är pengar” – Carl Jonas Love Almqvist och andra författare om mynt och pengar

Schwedische Numismatische Gesellschaft, Banérgatan 17, Stockholm, 30. November 2011, 18 Uhr: „‚Hvad är pengar‘ – Carl Jonas Love Almqvist och andra författare om mynt och pengar“