Gigantiska guldmynt i den nya utställningen på Berlins myntkabinett

Numismatiska Klubben i Uppsala, 10 février 2011: « Gigantiska guldmynt i den nya utställningen på Berlins myntkabinett »