Kulturen finns på Facebook

3 janvier 2011, Upsala Nya Tidning, p. B4, Klara Klintbo Skilje: Kulturen finns på Facebook